Ekstraordinært årsmøte i Reppe Rideklubb

Posted By on November 10, 2013

Søndag, 15. des. 2013 kl. 19:00

Sted: Osvegen 32, på kjøkkenet til Margrete

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Valg av møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle styrets forslag

 Sakspapirer som skal legges ved:

-          Forslag til forretningsorden

-          Styrets forslag om nedleggelse av klubben

Forslag til forretningsorden:

1. Tinget ledes av den valgte møtelederen.

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.

4. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte

stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot.

Styrets forslag om nedleggelse av klubben:

Styret foreslår, etter råd fra Sør-Trøndelag Idrettskrets representert ved Robert Olsvik, å legge ned Reppe Rideklubb. Dette fikk flertall under avstemming under årsmøtet 15.9., og for at vedtaket skal være gyldug kreves 2/3 flertall under dette ekstraordinære årsmøtet. Kun medlemmer som møter opp på årsmøtet er stemmeberettiget.

Nedleggelse av rideklubben

Posted By on September 15, 2013

Status etter årsmøtet 15.9.:

13 fremmøtte stemte enstemmig for nedleggelse. Dette blir endelig vedtatt hvis vi får minst 2/3 flertall for det under ekstraordinært årsmøte 15.12.
Klubben vil betale tilbake 2013-kontigenten til medlemmene etter nedleggelse.
Så det er bare å fortette å ri for Reppe Rideklubb ut året :)

Grasrotandel:

Det er ikke lenger nødvendig å gi grasrotandel under tipping til Reppe Rideklubb. Dette fører kun til unødvendig administrasjon for Sør-Trøndelag Idrettskrets.

Avslutningsfest:

Som en avslutning for klubben og alle medlemmer, inviterer vi til fest for både store og små FREDAG 25. oktober kl. 18:00-01:00.

Festen holdes på KVILHAUGEN GÅRD.

Det vil bli servert en deilig 3-retters middag til alle, -dette betales av klubben.

Vi spanderer også noe godt å drikke til maten, ett glass til hver.

Festen er alkoholfri fram til kl. 21:00 og kun åpen for de over 18 år etter det.

BINDENDE PÅMELDING sendes på mail til Cecilie: cecilie955@hotmail.com INNEN MANDAG 14/10.

Maten skal forhåndsbestilles av oss, -gi beskjed snarest om noen har mattallergier o.l. som skal tas hensyn til. 

Håper å se mange, vi gleder oss!

Med vennlig hilsen Styret

Årsmøte i Reppe Rideklubb

Posted By on September 8, 2013

Søndag, 15. sept. 2013 kl. 18:00, på Romantica Pizzarestaurant

Det serveres pizza under årmøtet.

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Valg av møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle innkomne forslag

5. Behandle styrets forslag

  Sakspapirer som skal legges ved:

-          Forslag til forretningsorden

-          Styrets forslag om nedleggelse av klubben

-          Styrets forslag om tilbakebetaling av årskontigenten til medlemmene

-          Ingen innkomne forslag

Forslag til forretningsorden:

1. Tinget ledes av den valgte møtelederen.

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.

4. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte

stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot.

Styrets forslag om nedleggelse av klubben:

Styret foreslår, etter råd fra Sør-Trøndelag Idrettskrets representert ved Robert Olsvik, å legge ned Reppe Rideklubb.

Begrunnelser:

 1. Klubben har alltid vært svært avhengig av Reppe Ridesenter og vil ikke kunne drives videre på lignende måte nå når ridesenteret har lagt ned. Derfor mener styret at nedleggelse eller sammenslåing med annen klubb naturle valg.
 2. Sammenslåing med annen klubb vil være mer komplisert fordi det krever klubber som er interessert og der den nye klubbens medlemmer stemmer for sammenslåingen under et ekstraordinært årsmøte i den aktuelle klubben. Ingen klubb vil kunne tilby det alle de tidligere medlemmene av Reppe RK trenger, siden behovene er forskjellige når medlemmene flytter til forskjellige staller/klubber. Styret mener derfor det ikke være mulig å gjøre en sammenslåing rettferdig for medlemmene.
 3. Styret ønsker en løsning som er ukomplisert og som krever minst mulig administrasjon. Styremedlemmene har ikke merket noen driv og entusiasme blant medlemmene til å opprettholde klubben eller finne andre løsninger, men ser heller en bred støtte i å gjøre dette enklest mulig.
 4. Ved en nedleggelse vil Sør-Trøndelag Idrettskrets bli bostyrer over midlene til Reppe RK, og disse midlene vil tilfalle ryttersporten i Sør-Trøndelag, organisert gjennom Sør-Trøndelag Rytterkrets. Dette fører til en jevnere fordeling ut over aktive klubbmedlemmer.

Informasjon: En nedleggelse krever 2/3 flertall ved avstemming. Kun medlemmer som møter opp på årsmøtet er stemmeberettiget. For at vedtaket skal kunne fattes endlig, kreves 2/3 flertall ved et ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Styrets forslag om tilbakebetaling av årskontigenten til medlemmene

Etter forslag fra Sør-Trøndelag Idrettskrets, foreslår styret at klubben tilbakebetaler medlemmenes innbetalte årskontigent for 2013. Dette vil kunne kompensere for behovet for å melde seg inn i ny klubb, samt at en del av klubbens midler tilfaller medlemmene direkte.

Avstemming på dette forslaget er kun nødvendig hvis det forrige forslaget får 2/3 flertall.

En tilbakebetaling kan ikke skje før endelig vedtak om nedleggelse er fattet.

Klubbens utstyr selges

Posted By on August 21, 2013

I forbindelse med avvikling av rideklubben selges nå alle eiendelene unna. Vi holder lave priser fordi kjøper selv må hente/demontere/vaske utstyret. Noe gammelt utstyr gis bort gratis.

Salget vil starte på informasjonsmøtet søndag 25.8. kl 18 (kun for medlemmer) og vil fortsette i ukene etterpå. Medlemmer eller deres nye staller/klubber vil bli prioritert, og deretter gjelder åpent salg. Budrunde ved flere interessenter. Vi ønsker helst betaling med kontanter, alterntivt bankoverføring. (Vi har ikke vekslepenger på informasjonsmøtet.)

Henvendelser for kjøp av utstyr rettes til post@repperideklubb.com. 

Utstyrsliste, delvis med priser:

 • Stentofon 2806 forsterker
 • Monacor MMX-24 4-kanal miksepult: 50 kr
 • Printer: HP Laserjet 1010
 • Printer: Sharpe Z-830
 • Laptop, 2 stk: 0 kr
 • Arkivkassetter: 0 kr
 • Pokaler (diverse)
 • 5 shabraker (nye, brun, beige, blå) til ponni: 50 kr
 • Medaljer (6 store, 8 små)
 • Diverse grimer og leietau (nye) : 10 kr
 • Hansker (nye) : 10 kr
 • Schou Ridehjelm str 58 (nye, 5 stk) : 50 kr
 • Jodphurs 35-37 (nye) : 50 kr
 • Ridebukse 125 (ny) : 30 kr
 • Kompaktkamera FujiPix A350 (5,2 mp) : 50 kr
 • 7 ridejakker Ace (nye) : 50 kr
 • Stellesett rosa (nytt) : 50 kr
 • Img Stage Line høyttalere PAB 15/GRF 2 stk: 400 kr
 • 3 stk stoppeklokker
 • Onkyo integra RI integrert forsterker
 • IMG Stage Line CD152 CD-spiller: 400 kr
 • IMG MPX 6200 mixer: 800 kr
 • IMG STA 320 kraftforsterker (1200W) : 400 kr
 • Brother MFC-7420 skriver med ekstra toner: 300 kr
 • Kabler og forgreninger
 • Radionette TK 12S: 100 kr
 • WalkieTalkie Exibel 2stk
 • 2stk skap (uten nøkkel)
 • Kaffetrakter, 2 liter (nesten ny): 2500 kr
 • Kaffekanner, ca 2 liter: 0 kr
 • Toastjern: 100 kr
 • Annet kjøkkenutstyr
 • Plastcavaletter, 5 stk (nye 2012): 600 kr
 • Dressur-rail
 • Fôrbua
 • Fryseskap, Zanussi (benkhøyde)
 • Speil i ridehallen (3 stk)
 • 1.hjelpsbåre
 • Tilhenger for frakt av hinderbommer
 • 20 hinderstøtter, metallfot
 • 10 hinderstøtter, trefot
 • 9 innfangere, hvit
 • 4 innfangere: tårn (hvit, brun og grønn)
 • 2 innfangere: gul (brun, rød)
 • 2 innfangere: brun (natur)
 • 110 bommer (malt i 2012)
 • 13 “rideskolebommer”, ikke malt
 • 5 dårlige bommer
 • 8 knekte/råtne bommer

Ordinært årsmøte 15.9. kl 18

Posted By on August 15, 2013

I samråd med Sør-Trøndelag Idrettskrets kaller styret i Reppe Rideklubb alle medlemmer inn til et ordinært årsmøte. Årsmøtet skal behandle saken om framtiden til rideklubben etter at Reppe Ridesenter legger ned driften.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Valg av møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle innkomne forslag

5. Behandle styrets forslag om nedleggelse av klubben 

Forslag til løsninger for klubben skal være sendt til post@repperideklubb.com senest 14 dager før møtet.

Sakspapirer vil bli publisert på www.repperideklubb.com og sendt ut på epost senest 7 dager før årsmøtet.

NB! Møtested vil også bli annonsert sammen med sakslista.

Velkommen!

Reppe Ridesenter legger ned, men Reppe Rideklubb eksisterer fortsatt

Posted By on August 8, 2013

I juli ble det kjent at Reppe Ridesenter legger ned driften. Alle oppstallere flytter til diverse staller innen utgangen av august, så vi klarer ikke videreføre et felles miljø basert på det vi hadde. Reppe Rideklubb har hele tiden vært nært knyttet til senteret.

Klubbstyret jobber derfor med å finne en løsning for klubben, og sammenslåing med annen klubb virker som det enkleste og mest fornuftige. Klubben har en del midler, og styret vil ikke selge unna eiendeler før sammenslåing er besluttet. Dette gir medlemmene mulighet til å ta del i denne type beslutninger, samt at den økonomiske prosessen blir ryddigere.

Vi jobber for tiden med følgende saksgang: Møte med Sør-Trøndelag Rytterkrets ble avholdt 8.8, og vi kommer deretter til å ha et møte med Sør-Trøndelag Idrettskrets for å få hjelp med å gjøre tingene riktig. Deretter må vi kontakte diverse aktuelle klubber, utarbeide forslag, og til slutt avholde et ekstraordinært årsmøte der medlemmene får stemme på forslagene.

Denne prosessen kan ta noen måneder. Dere har alle et medlemskap i en rideklubb ut året – enten i Reppe Rideklubb eller i den nye klubben vi eventuelt slås sammen med.

Eventuelle spørsmål stilles helst på Facebook-siden vår (Reppe Rideklubb) slik at de blir tilgjengelig for alle andre som lurer på det samme, eller sendes til post@repperideklubb.com.

En oppfordring til alle som har mulighet: sett dere ned og pugg dressurprogram og start for Reppe på Bruråk 24.8.!

Sits- og stilstevne

Posted By on June 6, 2013

Lørdag 8. juni arrangerer rideklubben og Reppe Ridesenter sits- og stilstevne. Arrangementet varer fra 11 til ca  15.

Startliste ligger her: Startliste juni 2013

Åpen kro. Velkommen!

Posted By on May 16, 2013

Martetrening plakat

Vinner av fleecedekken under Vårspretten!

Posted By on May 7, 2013

Reppe Rideklubb arrangerte for første gang stevnefotografering under Vårspretten. 21 deltakere kjøpte bilder, og i ettertid har flere meldt ønske om å kjøpe. Det er fortsatt mulig å bestille bildene sine på post@repperideklubb.com. I trekningen av de 21 kjøperne var det Vikka Bremeraunet fra Rissa Rideklubb som ble den heldige vinneren av et fleecedekken fra Horze. Vi gratulerer!

Resultater Vårspretten 2013

Posted By on May 5, 2013

Vi gratulerer våre klubbmedlemmer med følgende plasseringer på Vårspretten:

Maren Fjølstad og Grumse fikk en 3. plass på 85 cm

Ina Andersen og Ti Amo Tiara fikk en 3. plass på 110 cm

Camilla Pedersen og Mandolita fikk en 5. plass på 80 cm

Astrid Puntervold og Fantast fikk en 2. plass på 115 cm og 3. plass på 110 cm

Tusen takk for iherdig innsats fra mange av våre klubbmedlemmer i løpet av helga med arrangering av Vårspretten! Dere har stått på og jobbet lange økter, fulle dager, med upåklagelig dugnadsånd og humør! Spesielt takk til våre proffe stevnearrangører Stefan og Svein som drar dette lasset etter å ha gjort seg ferdige med sine verv i styret – kjempefin helg og bra arrangement!